Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

Wypominki Roczne 2022`/2023`

    

 

                  Ja jestem zmartwychwstanie

                                  i życie.

                Każdy,kto żyje i wierzy we Mnie

                                  nie umrze na wieki...

 

Polecamy Miłosierdziu Boga Wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego dusze zmarłych :

 

 

Zmarłych Papieży,Prymasów Polski

i Biskupów Gnieżnieńskich;

 

+ Ks.Bpa.Józefa Zawitkowskiego,

 

+ Ks.Piotra Marcina Grobelskiego,

+ Ks.Tadeusza Farulewskiego,

+ Ks.Lucjana Zgorzelaka i zmarłych Duszpasterzy Pierańskich ;

    Zmarłych Kapłanów,Zakonników,

 

 

Siostry zakonne i Misjonarzy Archidiecezji Gnieżnieńskiej.

+ Ks.Zbyszka Hanelta,

+ Ks.Leona Jarmuża,

+ Ks.Stanisława Obarskiego,

+ Ks.Rajmunda Kołodziejczaka,

+ Ks.Włodzimierza Dziadka,

+ Ks.Henryka Szefflera,

+ Ks.Stefana Brylla,

+ Ks.Stanisława Łagodzińskiego,

+ Ks.Stanisława Szkutnickiego,

+ Ks.Bronisława Michalskiego,

+ Ks.Romana Dąbrowskiego,

+ Ks.Romana Wróblewskiego ;

 

+ Stanisława,

+ Annę Czechyra,

+ Juliannę,Stefana Stolarskich ;

+ Mariannę,Władysława Czechyra,

   Zmarłych z Rodzin :

   Stolarskich,Poniatowskich,Pilarczyków,Giszter,

   Najsztubów i Błażejewskich,

 

+ Dorotę Bystrzyńską,

 

+ Reginę,Wojciecha Dworków ;

 

+ Bolesława,Danutę Kwiatkowskich,

+ Ojca Konstantego Saternusa,

+ Józefę,Józefa i Łucję,

+ Zytę i Ryszarda Kwiatkowskich,

+ Annę,Antoniego,Stanisława Buzalskich,

+ Janinę Giża i zmarłych z Rodziny Jabłońskich ;

+ Teresę Łuczak ;

 

+ Urszulę,Henryka Skibickich,

+ Karola Skibickiego,

+ Weronikę,Bolesława Skibickich,

+ Edwina,Janinę Korpal,

+ Janinę,Jerzego Skibickich,

+ Bogusławę,Henryka Dziubkowskich,

+ Krystynę,Stanisława Jankowskich,

+ Marysię,Zdzisława Maciejewskich,

+ Stanisławę,Jana Korpal,

+ Eleonorę,Ryszarda Pieńkowskich,

+ Henrykę,Henryka Mądrych,

+ Marię Lewandowską,

+ Ryszarda Korzeniewskiego,

+ Jana Hanyż,

+ Barbarę,Konrada Lewandowskich,

+ Dziadków - Hanyż i Paluchowskich,

+ Urszulę,Zbigniewa ,Reginę,Oleksego Filoda,

+ Helenę,Jana Śledzik,

+ Beatę Andrzejewską,

+ Łucję,Stanisława Giłków,

+ Edmunda Walczaka,

+ Andrzeja Juszkow,

+ Helenę,Stefana Fraszów,

+ Helenę Krzyważnia,

+ Ryszarda Zelis,

+ Wiesławę i Magdę Siedlecką,

+ Kazimierę,Mariana Pęczkowskich,

+ Jolantę Jeleńską,

+ Teresę Kręciszewską,

+ Marka Dziedzic,

+ Piotra Kuligowskiego,

+ Zbigniewa Kowiańskiego,

+ Miję i Stefa,

+ Sabinę,Leszka Nowickich,

+ Zefiryna Ołoszczyńskiego,

+ Wojciecha Leśniewskiego,

+ Eugeniusza Jankowskiego;

   

+ dr Lucjana Kwiatkowskiego,

+ Stanisławę,Andrzeja Kwiatkowskich,

+ Teodorę,Szczepana Przybysz,

   Wszystkich zmarłych z Rodziny Kwiatkowskich i Przybysz ;

 

+ Józefa Nowakowskiego,

    Zmarłych z Rodzin :

Nowakowskich,Gralaków,Wyborskich i Przybyszów,

+ Leona Każmierczaka ;

 

+ Zofię,Czesława Świderskich,

+ Jerzego Nowaka,

+ Tadeusza Lisieckiego ;

 

+ Annę,Stefana Skwarek,

+ Genowefę,Tadeusza Klusków ;

 

+ Jana Sęka,

+ Jana Danielewicza ;

 

Zmarłych z Rodzin Kemparów i Mikołajczaków ;

 

+ Zdzisława,Jadwigę,Stanisława Gużleckich,

+ Antoninę,Stanisława Wielińskich,

+ Jana Mulara ;

 

+ Stefana i Stanisławę Batkowskich,

+ Jana Batkowskiego,

+ Jadwigę i Władysława Jankowskich,

+ Zdzisławę Nowicką ;

 

+ Henryka,Dariusza Ludwiczak,

+ Feliksa,Mariannę,Henryka Iwińskich ;

 

+ Edmunda Wojciechowskiego ;

 

+ Jadwigę,Franciszka,Wojciecha Graczyków,

Zmarłych z Rodziny Graczyków i Pawłowskich ;

 

+ Jadwigę,Władysława Adamczyk,

+ Ellę,Jerzego Rogalskich ;

 

+ Włodzimierza,Władysławę,Józefa Wieczorków,

    Zmarłych z Rodziny Wieczorków i Barczaków,

+ Hilarego Więckowskiego,

    Zmarłych z Rodziny Więckowskich i Lamcew ;

 

+ Leszka Wojciechowskiego,

+ Stanisława,Stanisławę Stępińskich,

+ Mariannę Siemiankowską,

+ Kazimierza Zaranka,

+ Henryka,Bożenę Jędrzejczak ;

 

+ Kazimierę,Zdzisława Michalak,

+ Antoniego,Romana Zalewskich,

Wszystkich Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Leokadię,Stefana Starościak,

+ Joannę,Andrzeja Torfińskich,

+ Lucjana Jabłońskiego ;

 

+ Mariana Pietrowiaka,

Wszystkich zmarłych z Rodziny ;

 

+ Damiana Kwiecińskiego ;

 

+ Lucjana Jabłońskiego,

+ Kazimierę,Czesława Grzeszak,

+ Teresę,Sylwestra Jabłońskich ;

 

+ Łucję,Antoniego Nojek,

+ Kazimierę,Józefa Zielińskich,

+ Jadwigę,Zbigniewa Zagórskich,

+ Apolinarego Kryszewskiego ;

 

+ Urszulę,Mieczysława Olejniczaków,

+ Józefę,Kazimierza Klusków,

+ Róży Rzeczkowskiej,

+ Mirosława Myć ;

 

+ Józefa Głowackiego ;

 

+ Stanisławę,Mieczysława Gimińskich ;

 

+ Andrzeja Olejniczaka,

Zmarłych Rodziców,Rodzeństwo,Dziadków z obojga stron ;

 

+ Henryka Danielewskiego,

+ Antoniego,Bogdana Graczyków,

Zmarłych Rodziców i Teściów,

+ Urszulę Śliwińską ;

 

+ Mirosławę,Zdzisława Krawczaków,

Zmarłych Dziadków Krawczaków i Tomaszewskich ;

 

+ Stanisława,Józefę,Łukasza Juszczyńskich,

+ Marianny,Franciszka Kemparów ;

 

+ Karolinę Kuberską,

+ Stanisławę,Stanisława Mańkowskich ;

 

+ Karola i Patryka Jędrzejewskich ;

 

+ Stanisława,Reginę,Kazimierza,Rafała Grzeszaków,

+ Katarzynę,Władysława Lewandowskich,

Zmarłych z Rodziny Lewandowskich ;

 

+ Kazimierza,Antoniego Nocnych,

+ Józefę,Michała Żak ;

 

Zmarłych z Rodziny :

Czekaj,Bęben,Gałat,Borowskich i Zalesińskich ;

 

+ Wiesławę Rusek ;

 

+ Zofię,Jerzego Ginko,

+ Agnieszkę Grzeszak ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Losów,Olejników,Knioła,

+ Leszka Borkiewicza ;

 

+ Irenę,Józefa,Ryszarda,Krzysztofa Hołtyn ;

 

+ Janinę,Leonarda Buczkowskich,

+ Bartłomieja Skórkę,

Zmarłych z Rodzin Buczkowskich i Skórka ;

 

+ Janinę,Wiktora Plechtów,

Zmarłych z obojga stron;

+Zofię,Michała Czachor,

Zmarłych z ich Rodzin ;

 

Zmarłych z Rodzin : Grinerów,Miodków i Bruzdów ;

 

+ Janinę,Zenona Tomaszewskich ;

 

+ Zmarłych z Rodziny Gutorskich ;

 

+ Helenę,Józefa Obiała,

Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Wandę,Kazimierza Brant ;

 

+ Helenę,Henryka,Pawła Budnych,

Zmarłych z Rodziny Budnych i Bryłków ;

 

+ Irenę,Mariana,Andrzeja Filipiaków,

Zmarłych z Rodziny Filipiaków i Fiutaków ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Przekwas,Wieczorków i Czaplewskich ;

 

+ Kazimierza Chrubczyńskiego ;

 

+ Stefanię,Wacława Czaplewskich ;

 

+ Eugenię,Jana Kaszubów,

Zmarłych Braci,

+ Piotra Juszczyńskiego ;

 

+ Zofię,Józefa Roszaków,

+ Andrzeja Olejniczaka ;

 

+ Annę,Stanisławę,Tadeusza Szudzichowskich ;

 

+ Franciszkę,Józefa Stolarskich,

+ Kazimierę,Stefana Dominiaków ;

 

Zmarłych z Rodzin : Posadzy,Pawłowskich i Bąkowskich ;

 

+ Irenę,Jana Katulskich,

+ Marka Katulskiego,

+ Szymka Katulskiego,

+ Ewarysta,Norberta Chmieleckich,

+ Marię,Alfonsa Chmieleckich,

+ Edmunda,Henryka Chmieleckich,

+ Janinę,Bernarda Pietrowiak ;

 

+ Jana,Janinę Rzepeckich,

Zmarłych z Rodzin Rzepeckich i Domagałów ;

 

+ Tadeusza Ziętkiewicza,

+ Jadwigę,Władysława,Melanię,Marię,Stanisława Skowronów,

+ Wiesławę Rusek,

Zmarłych z ich Rodzin ;

 

+ Annę,Zdzisława Małeckich,

+ Zenona Przekwasa ;

 

+ Arkadiusza,Łukasza,Martę,Walentego Adaminę Nowak,

+ Władysława,Eugenię Olejnik ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Paciów,Piaseckich,Piaskowskich i Malinowskich ;

 

+ Janusza Graczyka,

+ Mariannę,Józefa,Władysława Witkowskich,

Zmarłych z Rodziny Witkowskich,

+ Krystynę Teter ;

+ Benignę,Kazimierza,Andrzeja Graczyk

Zmarłych z Rodziny Graczyk ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Mańkowskich,Badynów,Wieczorków,

Patyków i Podlaszewskich ;

 

+ Józefę,Józefa,Antoniego Patyk,

+ Emilię,Józefa Skoczek ;

 

+ Konstantego,Stanisławę,Feliksa,Czesława Satejów,

+ Martę,Bogumiłę,Czesława Jóżwiaków ;

 

+ Zofię,Józefa Adamczyk,

+ Annę,Jana Herrmann,

+ Jadwigę,Krzysztofa Tybuchowskich,

+ Halinkę,Helenę Bogaczyńskich,

+ Ks.Kan.Łucjana Zgorzelaka,

+ Juliannę,Jana Bielas,

Wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące ;

 

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

Teściów :

+ Helenę,Eugeniusza Czaplewskich,

Zmarłych z Rodzin z obojga stron ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Markiewiczów,Procherów i Niewiadomskich ;

 

+ Józefa,Józefę,Leszka Olejniczak,

Zmarłych z Rodziny ;

 

+ Stanisława Kręgielewskiego,

+ Irenę,Jana Kubiak,

+ Franciszkę Kwiatkowską ;

 

+ Franciszka,Stefana Kołdrów,

 

+ Bogdana Greczyńskiego ;

 

Zmarłych z Rodziny Rutkowskich i Brzezińskich ;

 

+ Alfreda,Andrzeja Szwagrzyk,

+ Jana,Annę Prajs,

+ Ryszarda Pluskotę,

+ Jana,Stanisławę Górnych,

+ Ks.Wiesława Szwagrzyka ;

 

+ Martę,Mariana Tomczak,

+ Helenę,Michała Jabłońskich ;

 

+ Jana Pawlika,

Zmarłych z Rodziny Pawlików,

+ Kornelię,Czesława Cieślik,

Zmarłych z Rodziny Cieślik i Koralewskich,

+ Marii Kwiecień ;

 

Rodziców :

+ Genowefę,Stefana Sarnowskich,

+ Helenę,Mieczysława Gutral,

Zmarłych z Rodzin z obojga stron ;

 

+ Janinę,Walentego Szałek,

+ Dawida Pyrę ;

 

+ Stanisława Przekwasa,

oraz Rodziców z obojga stron :

+ Stanisława,Magdalenę Czeladka,

+ Stanisława,Marię Przekwas ;

 

+ Marię,Ludwika Konieczków,

+ Stefanię,Jana Masternaków,

Zmarłe Rodzeństwo,

+ Danutę Dernogę ;

 

+ Jolantę Grzeszak,

Zmarłych z Rodziny Grzeszak i Grundkowskich ;

 

+ Wiktora,Tadeusza Pawłowskich,

+ Gwidona,Jakuba Grządziela,

+ Stefana,Marię Nowackich ;

 

Zmarłych z Rodzin :

Barczaków,Spychalskich,Kanarków i Lemaników ;

 

+ Marię,Aleksandra Babik,

+ Reginę,Stanisława Grzeszak ;

 

 

Zmarłych,

których dusze Miłosierdziu Bożemu,

polecają Zakłady Pogrzebowe ;

 

 

+ Józefa Paczkę z Nowego Targu,

a także pracowników Jego Firmy,

którzy remontowali w latach 2003` - 2007` naszą świątynię ;

 

Zmarłych konserwatorów dzieł sztuki,

którzy pracowali przy renowacji polichromii od 2008`

 

Narodowych bohaterów,

którzy zginęli walcząc o wolność "naszą i waszą",

w powstaniach narodowych i światowych wojnach ;

 

Zabitych i zamordowanych,

w katowniach hitlerowskich i sowieckich,

zamęczonych przez polską SB ;

 

Zmarłych na wygnaniu,

z głodu,zimna i tęsknoty za umiłowaną Ojczyzną ;

 

Polskich robotników Wybrzeża i Śląska,

studentów,chłopów,

członków polskiej inteligencji,

którzy stracili życie w latach powojennych,

ponieważ domagali się chleba i społecznej

sprawiedliwości ;

 

Za wszystkie ofiary stanu wojennego z 1981 roku,

 

Za polskich żołnierzy,

którzy zginęli pełniąc misje pokojowe

na wszystkich kontynentach świata ;

Za wszystkie ofiary przemocy

i okrutnych mordów,dokonanych w polskich domach,

na ulicach miast i wsi ;

 

Za ofiary tragicznych wypadków drogowych ;

 

Za nienarodzone dzieci ;

 

Za tych,za których nikt z bliskich się nie modli.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

 

Amen.