Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Jadwiga Danielewska.

                              

  

                                W domu Ojca mego,

                                  jest mieszkań wiele...

 

 

                                      Msze święte w intencji

 

                               + Jadwigi Danielewskiej.

 

                                                       

                                      Szanowni Państwo ! 

           W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,

proszę  sprawdzić w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej

naszej Parafii /www.pieranie.net/,czy znajduje się ona w

tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona data -

godzina,z powodu prac konserwatorskich.

           Zakładka : /Intencje żałobne/.

           Msze św.można oglądać i modlić się z nami na YouTube.

           Hasło : MszaPieranie.

 

          Jeśli Rodzina ma życzenie,aby na Mszy świętej grała Pani

Organistka,zgłasza to Ks.Proboszczowi,w niedzielę

poprzedzającą odprawienie Mszy świętej.

 

           Msza święta od Zakładu Pogrzebowego,sprawowana

jest w ramach Wymienianek Rocznych.

    

           Oto grafik Mszy świętych : 

 

- W przyszłym roku,/niedziela/- od Męża,

- W przyszłym roku,/niedziela/- od Córki Anety z Markiem

                                                                 i Wnuczki Emilii

                                                                 z Prawnukiem Sebastianem.

 

################################################

 

- Poniedziałek,5.VI.2023`,godz.18.00 - od Sabiny Puchalskiej

                                                                        z Rodziną,

- Czwartek,15.VI.2023`,godz.18.00 - od Ireny Czaplewskiej

                                                                    z Rodziną,

- Środa,28.VI.2023`,godz.18.00 - od Bratowej Bronisławy z Rodziną,

                                                         od Ireny Ludwiczak z Rodziną.

 

 

                       Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,

                                             a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci.