Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Janusz Graczyk.

                                                       

 

                                                         W domu Ojca mego,

 

                                        jest mieszkań wiele...

 

 

                                                Msze święte w intencji

 

                                     + JANUSZA GRACZYKA.

 

 

                                                        Szanowni Państwo !

 

           W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  sprawdzić

w gablocie ogłoszeń,lub stronie internetowej naszej Parafii /www.pieranie.net/,

czy znajduje się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona

data - godzina, z powodu prac konserwatorskich.

           Zakładka : /Intencje żałobne/.

           Msze św.można oglądać i modlić się z nami,na YouTube.

           Hasło : MszaPieranie.

           Msza święta od Zakładu Pogrzebowego,sprawowana będzie w ramach

Wymienianek Rocznych.

           Jeśli życzycie sobie Państwo,aby w dzień powszedni grała Pani Organistka,

proszę to zgłosić Ks.Proboszczowi,w niedzielę przed jej odprawieniem.    

           Na prośbę zainteresowanych,Msze święte /intencje/,można łączyć !

 

           Oto grafik Mszy świętych : 

 

- Wtorek,13.VI.2023,godz.18.00 - od Rodziny Stępniak,

- Poniedziałek,19.VI.2023,godz.18.00 - od Rodziny Zielińskich z Szerokiego                                                                                                                             Kamienia,

- Piątek,30.VI.2023,godz.18.00 - od Chrześniaka Dawida z Rodziną,

 

- Czwartek,13.VII.2023,godz.18.00 - od Rodziny Witkowskich z Dziećmi,

- Środa,19.VII.2023`,godz.18.00 - od Rodziny Markiewiczów z Konar,

- Wtorek,25.VII.2023`,godz.18.00 - od Rodziny Witkowskich z Włocławka,

- Poniedziałek,31.VII.2023`,godz.18.00 - od Rodziny Kopeć z Książa,

 

- Sobota,7.X.2023`,godz.18.00 - od Syna Michała z Rodziną,

- Sobota,14.X.2023`,godz.18.00 - od Wnuczki Kasi z Rodziną,

- Sobota,21.X.2023,godz.18.00 - od Koła Łowieckiego Samura,

- Sobota,28.X.2023`,godz.18.00 - od Parafialnej Rady,

 

- Środa,1.XI.2023`,godz.8.30 - od Żony z Synami,

- Sobota,4.XI.2023`,godz.18.00 - od Mieszkańców Dziewy.

 

                          Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,

                                      a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci…