Jesteś naszym:

gościem.Komunikaty i intencje Drukuj

   ROCZNICA
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA.
     Pieranie 26.X.2014`


   1.Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

   „Jako widzialna budowla,jest on szczególnym znakiem Kościoła
pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego
w niebie".

 
   2.Pani Przewodnicząca Parafialnego Oddziału Caritas
informuje,
że podczas ostatniej kwesty zebrano na chore
i cierpiące dzieci 303.50 złotych.

      Za każdą z serca złożoną ofiarę serdecznie dziękujemy !

 

   3.Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi -
uroczystość Wszystkich Świętych,którą będziemy przeżywali
1 listopada,w najbliższą sobotę,
oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,które w tym
roku wypada w niedzielę.


   
  W Uroczystość Wszystkich Świętych,po Mszy Świętej
o godz.13.30,procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych
przy pięciu stacjach z błogosławieństwem.

     O przewodniczenie modlitwie proszę :

      I stacja - I Tajemnica Chwalebna - Członkowie Caritas,

      II stacja - II Tajemnica Chwalebna - Członkowie SWPKiZ,

      III stacja - III Tajemnica Chwalebna - Lektorzy,

      IV stacja - IV Tajemnica Chwalebna - Członkowie Żywego Różańca,

      V stacja -  V Tajemnica Chwalebna - Dzieci naszej Parafii.

     Zelatorów każdej z grup,a także Panią Katechetkę,proszę
o przygotowanie kolejnych tajemnic chwalebnych Różańca.

      W procesji biorą udział wszyscy ministranci i lektorzy.

      Uprzejmie proszę Drogich Parafian i Gości,o włączenie się
we wspólną modlitwę.

 

      W Dzień Zaduszny,o 8.05 i 10.05 modlitwa za zmarłych
z Wymienianek Jednorazowych.Od ministrantów,można
otrzymać kartki do wymienianek rocznych i jednorazowych.

      Bądżmy w tych dniach szczególnie wrażliwi i delikatni,
wobec naszych
bliżnich i ich mogił,sprzątając miejsce pochówku
krewnych przyjaciół i
znajomych !


   4.
Od poniedziałku 3 listopada,Msze święte o godz.17.00 !!!

 
   5.Drodzy Internauci !

      Pan Jezus posyła nas do tego świata,abyśmy stawali się
prawdziwym darem dla innych,szczególnie tych,którzy czekają
na Ewangelię Miłości.

      Na świadome,pobożne i czynne przeżywanie zaduszkowego
czasu,życzę
Wam z serca "Szczęść Boże”.         INTENCJE MSZALNE
     31.X.2014`- 2.XI.2014`


PIĄTEK 31.X.2014`
    17.30 - Nabożeństwo Różańcowe.
    18.00 - W pewnej intencji.


SOBOTA 1.XI.2014`- Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich.
     8.30 - + Henryk Ludwiczak,w VI rocznicę śmierci.
                           /Od Żony,Dzieci i Wnuków/.
               + Dariusz Ludwiczak,Rodzice i Teściowie.
   13.30 - Zmarłych z naszych Rodzin.
/Procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych/.


NIEDZIELA 2.XI.2014`- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
     8.05 - Modlitwa za zmarłych z Wymienianek Jednorazowych.
     8.30 - + Wanda Brandt,w IV rocznicę śmierci.
               + Kazimierz.
                                                 /Od Dzieci/.
   10.05 - Modlitwa za zmarłych z Wymienianek Jednorazowych.
   10.30 - + Barbara Spychalska.
  /Od Ewy Gralak i Elżbiety Nowakowskiej z Rodzinami/.


                                                     
Ks.Wojciech