Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Pieraniu

+ Zbigniew Winter.

                                                  

 

                          W domu Ojca mego,jest mieszkań wiele...

 

                                      Msze święte w intencji

 

                                        + Zbigniewa Winter.

 

 

                          Szanowni Państwo !

 

          W niedzielę poprzedzającą odprawienie Mszy świętej,proszę  sprawdzić

w gablocie ogłoszeń,lub stronie www.pieranie.net,

czy znajduje się ona w tygodniowym grafiku i czy nie została zmieniona data -

godzina,z powodu prac konserwatorskich.

          Zakładka : /Intencje żałobne/.

 

          Msze św.można oglądać i modlić się z nami na YouTube.

          Hasło : MszaPieranie.

 

          Msza święta od Zakładu Pogrzebowego,sprawowana jest w ramach

Wymienianek Rocznych.

 

          Jeśli życzycie sobie Państwo,aby na Mszy świętej grała Pani Organistka,

proszę o tym powiadomić Ks.Proboszcza,w niedzielę poprzedzającą daną

Mszę świętą.

 

         Oto grafik Mszy świętych :                                                            

 

Niedziela,30.VI.2024`,godz.8.30 - od Mieszkańców Konar,

 

 

 

Niedziela,14.VII.2024`,godz.8.30 - od Rodziny Olejników z Konar.

 

 

 

                           Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,

 

                                      a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci…